“Менин алгачкы кыргызча-англисче сандарым”

Менин алгачкы кыргызча-англисче сандарым – наристеңиздин сандар дүйнөсүнө алгачкы саякаты ушул китеп менен башталат. Ал эми англисче котормосу жана окулушу алгачкы чет тилин өздөштүрө баштоосуна өбөлгө түзөт. Бөбөктөргө арналган бул…